Петък, 27.11.2015, 08:15
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.84304
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Минна компания Петров АД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Предмет на дейност: Проектиране, ръководство и извършване на пробивно-взривни работи, минно строителство, добив и обработка на полезни изкопаеми и на скалнооблицовъчни и инертни материали, сондажни услуги, проектиране и изграждане на водоземни съоръжения, пътно, жп и високо строителство, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, внос и износ, производство на стоки с цел продажбата им, производство на селскостопанска и животинска продукция, търговия в страната и в чужбина с петролни и горивно-смазочни продукти и продукти в областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, електротехниката и селското стопанство, изграждане, закупуване и използване на индустриална собственост в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство, агентство и посредничество в страната и в чужбина, маркетингова, проектантска и инженерингова дейност, организиране на външнотърговски и посреднически сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или дейност по предоставяне на други услуги, вкл. и на счетоводни, сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2015 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване