Адимекс 2002 ООД - Костенец
Област: София-окръг
Дейност: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, информационни услуги, текстообработка и предпечатна подготовка, полиграфски услуги, книговезене, производство и търговия с промишлени стоки и стоки за бита, всякакви услуги на физически и юридически лица, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен транспорт, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1