Албус РБ ЕООД - Своге
Област: София-окръг
Дейност: Други довършителни строителни дейности
Предмет на дейност: Производство и покупка на промишлени и селскостопански стоки и вторични суровини с цел продажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна и лизингова дейност, програмна и информационна дейност, спедиционна дейност, превозна дейност и автосервиз, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично от действащото законодателство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1