Аква Груп В ЕООД - Медковец
Област: Монтана
Дейност: Сондиране и пробиване
Предмет на дейност: хидрогеоложки проучвания, сондажи, кладенци, изграждане, почистване, строителство, екология, пълен инженеринг в хидротехническото строителство, концесионни анализи, доставка, монтаж, сервиз на помпени системи, търговска дейност в страната и в чужбина, външнотърговска дейност, вкл. реекспорт, бартер и други външнотърговски операции, търговско представителство, комисионерство, агентство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство преработка и търговия със стоки за бита на гражданите и промишлени стоки, потребителски стоки, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, услуги, рекламна, транспортна, консултантска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, екскурзоводска и импресарска дейност, информационно обслужване, обучение на кадри, спортно-развлекателни услуги, външнотърговска дейност, лизинг

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1