А.П.П. Зоохранинвест ЕООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, съхранение на вложено зърно, издаване на складови записи за влог на зърно /след съответния лиценз/, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни /без кино и печат/, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и посредническа дейност при информиране и наемане на работа в страната и чужбина, извършване на обучение за професионална квалификация с цел реализиране на доходи /при условията на наредба № 6 от 14.08.1995 г., чл. 6, т. 2 на мтсг – дв, бр. 75 от 1995 г./, както и всички други дейности, не забранени от закона по предвидения от закона ред, които ще се извършват в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1