Акрол ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Продукти и услуги:
Търговия с подови настилки – ламинат, естествен трислоен паркет, мокети, балатуми, спортни настилки.
Производство на латекс, фасаген, полимерни и силиконови мазилки, полимерни хидроизолации.
Предмет на дейност: Производство на химически продукти с битово и промишлено предназначение, организиране на производство на машини, съоръжения за основни и съпътстващи технологии на производството, услуги на населението по прилагане на продуктите на производството, търговия в страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини, производство, изкупуване, преработка или обработка и продажба на селскостопанска продукция, производство и търговия с промишлени изделия, посредническа и комисионерска дейност, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, проучване, проектиране, строителна, монтажна и ремонтна дейност, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, мениджмънт, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството, инвестиции, транспортна дейност в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1