Агробизнес 95 ООД - Елхово
Област: Ямбол
Дейност: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Предмет на дейност: Посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, управление на имоти, строителство, отдаване под наем, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и чужбина, ресторантъорство и xотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1