Агроком ЕООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Продукти и услуги:
Търговия с препарати за растителна защита и семена
Предмет на дейност: Производство и преработка на селскостопанска продукция, специализирани транспортни и консултантски услуги, вътрешна и външна търговия, внос, разфасовка, търговия на едро и дребно с фитофармацевтични препарати в страната и в чужбина, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1