Агро Инженеринг ЕООД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Селскостопанска дейност- арендуване и обработка на земя; производство и преработка на и търговия със селскостопанска продукция и съпътстващи машини, съоръжения, торове и препарати; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско посредничество и представителство в страната и чужбина; превозна дейност, включително международен транспорт; складова, лицензионна, лизингова, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; автосервизна дейност; металообработване, производство на хранителни стоки, шивашка и плетачна дейност и други дейности, които по предмет и обем изискват делата да се водят по търговски начин; преработка на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде; след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които е необходим.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1