Алекс Комерс - Стоил Стоев ЕТ - Стамболийски
Област: Пловдив
Дейност: Рязане, профилиране и обработване на скални материали
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всички видове стоки, суровини и материали, машини и съоръжения, екипировки и резервни части, чрез екпорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и други специфични операции, транспортна дейност за превоз на хора и товари в страната и чужбина със собствен и нает превоз по суша, въздух и вода, ресторантъорство, бар - кафе - аператив с видео и забавни игри, хотелиерство, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, включително гъби, билки, диворастящи плодове, декоративни храсти, семена, разсад, ремонтни услуги на всякакъв вид техника, както и на всички, позволени от търговския закон дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1