Авел Трейд ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Търговия с части и принадлежности за автомобили
Предмет на дейност: Електронна диагностика, ремонт и цялостно сервизно обслужване на автомобили, производство, дистрибуторство и търговия с резервни части, оборудване и аксесоари за автомобили, търговска и външнотърговска дейност, транспортна, спедиционна, складова, лизингова, консултантска, посредническа и комисионна дейност, инженеринг, маркетинг, реклама, всякакъв вид услуги и дейности, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1