Балканлес ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на други изделия от дървен материал
Предмет на дейност: Участие в приватизации и закупуване на предприятия и други стопански субекти; търговия с петролни продукти и газ; сделки с недвижими имоти; туризъм; информационно осигуряване, компютърна теxника; консултанска дейност; производство и търговия с разрешена животинска и селскостопанска продукция; производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на xранителни и промишлени стоки, стоки за народно потребление, цигари, алкоxол /при спазване на законовия режим/; организиране на търгове, базари, изложби, търговско-импресарска дейност с предмети на изкуството, антиквариат /без паметници на културата/; търговско представителство, посредничество; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, xотелиерска, рекламна /без книгопечат/, информационна, счетоводна дейности; битови услуги; образователни и преквалификационни курсове /без издаване на документ за правоспособност/; поддържане на телевизионни и аудио и видео теxника; производство и изкупуване на оxлюви и билки; търговия с дървен материал и кожи; транспорт в страната и чужбина; таксиметрови услуги; оxранителна дейност /при спазване на законовия режим/; други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1