Авв Инженеринг ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Строителство, проектиране и производство на системи за управление, комисионни и лизингови сделки, посредничество, представителство, рекламна дейност, електроника, издателска дейност, търговия с книги и всякакви стоки, незабранени със закон, антиквариат, внос-износ, откриване на аптека (по съответния начин), търговия с лекарствени средства, оказион, хотелиерство, ресторантьорство, производство и реализация на селскостопанска продукция, търговия с хранителни стоки, вкл. и собствено производство, кафетерия, транспортна и спедиторска дейност, машинопис, ксерокс, външноикономическа дейност по целия предмет на дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1