Алианс Принт ЕООД - Кюстендил
Област: Кюстендил
Дейност: Производство на канцеларски изделия от хартия и картон
Продукти и услуги:
Основната дейност на дружеството е производство на пълноцветни печатни изделия, които могат да се разделят в няколко основни групи: периодични издания (списания и седмични вестници), рекламни материали (каталози, листовки, брошури, дипляни и др.), книги, учебници, етикети, опаковки, други. Дружеството работи при затворен производствен цикъл. От момента на подаване на подготвеното на предпечат изделие в цифров формат до получаване на крайното печатно изделие, всички операции приоритетно се извършват в дружеството – монтаж, отпечатване, лакиране, рязане, биговане, шиене, лепене, подвързване, ламиниране, опаковане.
Предмет на дейност: Производство на изделия от хартия и картон, производство на канцеларски материали и други изделия от хартия и картон, печатна дейност, вкл. печат на вестници, други издания и печатни продукти, предпечатна подготовка, подвързване и подобни дейности, свързани с печатането, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, издателска дейност, в т.ч. издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност, проектиране, изграждане и вътрешно обзавеждане на промишлени, търговски, административни и жилищни сгради, ресторантъорство, хотелиерство, превоз на пътници и товари, внос, износ и реекспорт, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, както и всяка друга дейност, незабранена със закон

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1