Айсберг Интернешънъл ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Продукти и услуги:
Фирма "Айсберг Интернешънъл" ЕООД е една от водещите фирми в областта на хладилната и климатичната техника за изграждане на обекти в сферата на хранително-вкусовата промишленост.
Компанията извършва инженерингова дейност - проектиране, доставка, монтаж до "под ключ" и гаранционен сервиз на хладилни и климатични инсталации и търговска дейност, свързана с доставка на хладилни и климатични съоръжения и оборудване.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти, които са в състояние да дадат най-добрите технически и технологични решения, съобразени с всички съвременни тенденции и нововъведения в областта на техниката, съгласно изискванията на Клиентите по повод и при изграждането на следните инсталации:
- Хладилни инсталации за охлаждане на вода, използвани за технологични нужди в предприятия за безалкохолни напитки, пивоварни, месокомбинати, винзаводи, зеленчукопреработващи предприятия, млекопреработващи предприятия и др.;
- Сглобяеми и монолитни хладилни камери с обем от 10 до 3000 м3 за температури от 5° до -25°C;
- Хладилни складове, плодохранилища, картофохранилища с капацитeт от 5 тона до 10 000 тона;
- Замръзвателни тунели, включително и за шоково замразявaне на продукти - плодове, зеленчуци, риба, месо, пилета и др.;
- Хладилни камери за специални нужди с температури до -65°C;
- Ледени пързалки;
- Климатични инсталации с различни мощности и предназначения;
Предмет на дейност: Производство на стоки и услуги, търговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, дистрибуторска дейност, продажба на стоки на консигнация, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, проектиране, доставка, гаранционно обслужване, сервиз и монтаж на хладилна и климатична техника и съоръжения, транспортна дейност, комисионни, превозни и спедиционни сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обрабоетн вид, счетоводни услуги, всякакви дейности, незабранени със закон в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1