Бг Стийл ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
Предмет на дейност: Промишлена обработка на метали, ремонт и сервизна дейност на автомобили, внос и износ на резервни части, продажба на автомобили, резервни части и аксесоари за тях, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, информационна, програмна дейност или предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, организация и експлоатация на художествени галерии, производство и търговия с изделия за интериорно и екстериорно обзавеждане на дома, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1