А.Б.С. Шипинг ООД - София
Област: София-град
Дейност: Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт
Предмет на дейност: Превоз на стоки по море, суша и въздух, спедиторска дейност, наемане на кораби, предоставяне на складови помещения и контейнери, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, други дейности, които биха се оказали полезни за целите и нуждите на дружеството, както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1