Ариана Ем 91 ЕООД - Разлог
Област: Благоевград
Дейност: Производство на други мебели
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни, спедиционни и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, шивашки, плетачески, дърводевлски, стругарски и шлосерски услуги, педагогически услуги, пространствено оформяне и художествени услуги, ресторантьорство, електронни и спортни игри - експлоатация, дърводобив, дървообработване и реализация на дървени нефасонирани и фасонирани материали и всякакъв вид дървени производни, строително-монтажна и ремонтна дейност, автосервизна дейност, внос и износ.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1