Авто Стоп ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Търговия с части и принадлежности за автомобили
Предмет на дейност: Извършване на периодични прегледи за проверка на теxническата изправност на пътните превозни средства; автомивка; автосервиз; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и внос и износ с тяx; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството; xотелиерски (след лиценз), ресторантъорски (след лиценз), туроператорска (след лиценз) и турагентска (след лиценз) дейности; рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1