Аджибадем сити клиник диагностично - консултативен център Токуда ЕАД - София
Област: София-град
Дейност: Дейност на лечебни заведения за стоматологична помощ
Предмет на дейност: Извършване на профилактика, диагностика, консултации, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, предписание на лекарства, превързочни материали, медицински пособия, лабораторни и други диагностични изследвания, определяне на вида и обема домашни грижи и помощ на болните, извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, извършване на съдебномедицинска експертиза, наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и грижи за физическото и психическото развитие на лица под 18 г., извършване на дейности по здравна промоция, трудова медицина и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на медицински действия и манипулации под контрола и дейността на дружеството, издаване на документи, свързани с посочената дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1