3Д Идеа ООД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Продукти и услуги:
Промишлен дизайн и машинно-конструктивно проектиране, 3D моделиране и асемблиране и изготвяне на конструктивни документации и технически придружителни документции. CAD услуги. CAD/CAM/CAE продажби, обучение и внедряване.
Предмет на дейност: Консултански и инженерингови услуги под формата на предприятие- проектиране и конструиране на нови промишлени изделия, изработка прототипи на промишлени изделия, внедряване на нови технологии, иновации и развойна дейност; технологично проектиране на промишлени предприятия, продажби, обучение и внедряване на софтуер за моделиране и проектиране; вътрешно и външно търговска дейност по целия предмет на дейност на дружеството, мениджмънт.; търговско представителство на български и чужди физически и юридически лица; производство и покупка на всички видове стоки и вещи с цел продажба и препродажба в първоначален и преработен и обработен вид.; продажба на стоки от собствено производство – земеделска, животинска и промишлена продукция; отглеждане и производство на селскостопанска продукция;, отглеждане на животни и производство на животинска продукция; търговия на едро и дребно със селскостопанска и животинска продукция, извън случаите на чл.2 т.1 от тз, комисионна, складова, спедиционна, лизингова, превозна, транспортна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, оказионна, антикварна и консигнационна търговия; ресторантъорство, хотелиерство /извън случаите по чл.2, т.3 от тз/, мотел, обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аператив, бар, дискотека. сделки с интелектуална собственост. производство и търговия с видео и звукозаписи. бартерни, обменни експортни и реекспортни операции

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1