А 3 Сервиз ООД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Предмет на дейност: Търговия със стоки, внос, износ, комисионни, лизингови и други сделки, производство на стоки, отдаване под наем на недвижими имоти, както и дейности, незабранени от законодателството.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1