Балансконсулт ЕООД - Тутракан
Област: Силистра
Дейност: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Предмет на дейност: Счетоводни услуги, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми, търговска дейност с всякакви стоки, незабранени със закон, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, както и всякакви дейности, незабранени със закон,съставяне и заверка на годишни счетоводни отчети, ремонт и поддръжка на компютърна техника, таксиметрови услуги.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1