Агромет 2003 ООД - Лесковец - Вр
Област: Враца
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, туристически, международен туризъм, рекламни, информационни, програмни, импресарски и др. услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг, строително - предприемаческа дейност, външнотърговска и външноикономическа дейност, земеделско производство и животновъдство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1