Амиго ООД - Омуртаг
Област: Търговище
Дейност: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Производство, преработка и реализация на промишлена и битова продукция; търговия на едро и дребно с разрешените от закона стоки; изкупуване, преработка и реализация на всякакъв вид селскостопанска продукция /земеделие и животновъдство/; комисионна и посредническа дейност; строителна и строително - ремонтна дейност; xотелиерство и ресторантъорство; развлекателни, забавни и увеселителни игри; транспортна дейност в страната и чужбина; внос - износ на автомобили и други движими вещи; авторемонтна дейност; ремонт на промишлена и битова теxника; заложна къща; търговия с петролни продукти; външнотърговска дейност; маркетинг; мениджмънт; куриерска дейност; битови услуги; оказионна търговия; бартерни сделки; импресарска дейност; дистрибуторска дейност. дейностите ще се развиват в страната и в чужбина, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1