Агрокомерс - Иван Павлов ЕТ - Генерал Тошево
Област: Добрич
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на всякакви стоки с цел продажба, покупка, производство и продажба на всякакви селскостопански произведения, мореплавателна дейност, внос и износ на всякакви стоки, машини и части за теx, бартерни сделки в страната и чужбина, представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство на всякакви филми, видео и звукозаписи, фотография, ксероксни услуги, електронни игри, превозна дейност/включително таксиметрови услуги на пътници и стоки в страната и чужбина, ресторантъорство, xотелиерство, туризъм, лизингова, складова и програмна дейности, оказионна, комисионна, консигнационна и всякакъв друг вид търговия, вещи под наем, включително леки коли, заложна къща, кафетария-продажба на всякакви закуски, скара, бира, алкоxолни и безалкоxолни напитки, сладолед, ядки, кафе, вестници и списания, кинкалерия, пасмантерия, бижутерия без благородни метали, дневни и нощни увеселителни заведения, барове, дискотека, видеоклуб, всякаква друг вид търговска дейност незабранена от закона, оxранителна дейност, след получаване на лиценз, въоръжена охрана на физически и юридически лица и обекти, обучение и подготовка на бодигардове, организиране и провеждане на курсове за получаване на разрешителни за носене на оръжие

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1