Агроинвестмънт ЕООД - Лятно
Област: Шумен
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, обработка, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция в първоначален или прероботен вид; производство на стоки с цел продажба; финансово - брокерска дейност; мениджмънт и маркетинг; търговско представителство и посредничество; лизингова, туристическа, рекламна, програмна, информационна, превозна дейност и услуги; спедиционни и складови сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговия с петролни продукти; внос и износ на стоки и услуги; вътрешен и международен пътнически и товарен транспорт; покупка на суровини, материали и готова продукция с цел продажба в първоначален или преработен вид, както всички разрешени от закона дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1