Агропроминвест 2000 ООД - Тодор-Икономово
Област: Шумен
Дейност: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, стоков контрол, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги (при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, производство на селскостопанска продукция, животновъдство, растениевъдство, рибовъдство, птицевъдство, отглеждане на племенни животни и птици, отглеждане на семена за посев, вътрешна и външна търговия (след съответно разрешение), проектиране, маркетинг, ресторантьорство, кафетерия, дизайн

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1