Агро - М - Драгомир Дончев ЕТ - Водица - Тщ
Област: Търговище
Дейност: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и продажба на всички видове селскостопанска продукция, услуги със селскостопанска техника, ремонт на селскостопански машини, автотенекеджийски, авторемонтни, автобояджийски услуги, вулканизиране и регенериране на гуми, производство на метални конструкции, метални и пластмасови изделия и реализацията им, дърводелски услуги, робовъдство и продажба на риба и рибни продукти, производство и продажба на дрехи, безалкохолни напитки, сладолед и сладкарски изделия, ресторантъорство и хотелиерство, товаро-пътнически таксиметров превоз, търговия с всички видове стоки с изключение на забранените с нормативен акт

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1