Амос - Албен Бакърджиев ЕТ - Пазарджик
Област: Пазарджик
Дейност: Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. производство на стоки с цел продажба. комисионна, спедиционна и складова дейности. превозна, туристическа, рекламна и информационна дейности, както и предоставянето на ресторантъорски услуги. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. всички дейности ще се осъществяват в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1