Агрокорн ООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Предмет на дейност: Производство и поупка на стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейности, дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, xотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности, предоставяне на услуги на населението, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други дейности, незабранени от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1