Авист ЕООД - Петрич
Област: Благоевград
Дейност: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Предмет на дейност: покупка на промишлени и непромишлени стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки за бита с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превозни сделки в страната и в чужбина със собствени или наети автомобили.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1