Абу Мартин ООД - Равда
Област: Бургас
Дейност: Друга търговия на едро
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, вкл. външнотърговски сделки с хранителни, промишлени и селскостопански стоки в първоначален или преработен вид, търговия със закупени стоки или стоки от соствено производство, търговско представителство и посредничество, превозни, валутни, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, ресторантьорски, лизингови и посреднически сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1