Агромат ЕООД - Гагово
Област: Търговище
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, изкупуване, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, ресторантьорство, хотелиерство, покупко-продажба на промишлени стоки, оказионна, комисионна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, транспортна дейност в страната и в чужбина, организация и провеждане на семинари, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, търговия с недвижими имоти, строеж и обзавеждане с цел продажба, шивашка дейност, монтьорство и продажба на резервни части за ел. уреди, всички видове леки и товарни автомобили, продажба на торове и препарати за селското стопанство, както и извършването на всякакви други дейности, незабранени със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1