Анием ЕООД - Враца
Област: Враца
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство на селскостопанска продукция, семена и посевен материал и търговия с тях в страната и в чужбина, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, изкупуване и търговия със селскостопански произведения от растителен и животински произход, комисионна дейност, складова дейност, лизингова дейност, представителство и посредничество, външноикономическа дейност - внос, износ, бартерни сделки, реекспорт, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, ресторантьорство, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1