Алумин Импекс ООД - Враца
Област: Враца
Дейност: Производство на метална дограма за строителството
Предмет на дейност: Производство и монтаж на алуминиева дограма и стъклопакети, производство и търговия на промишлени стоки и стоки за бита, търговия в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна, спедиторска, складова, лизингова, туристическа и рекламна дейност, както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1