Аглика Холидей ООД - Твърдица
Област: Сливен
Дейност: Хотели
Предмет на дейност: Туристическа, хотелиерска и ресторантьорска дейност; търговски сделки в областта на земеделието и животновъдството; балнеолечение и балнеология; сделки с интелектуална собственост; производство и преработка на стоки с цел продажба; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба; превозни, комисионни, посреднически и рекламни сделки; външнотърговски сделки; складови и лизингови сделки; търговско представителство и посредничество; маркетинг; всякакъв вид търговски сделки, допустими от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1