Би Ай Пи ООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Производство на други изделия от пластмаси
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел подажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със селскостопанска и животинска продукция, търговия на дребно и едро, импорт-експорт, реекспорт с козметични стоки, оборудване, промишлени и хранителни стоки, търговия с алкохолни напитки и продукти на пивоварното производство, с химически продукти/минерални торове/, с автомобили и резервни части за тях, със строителни материали, оборудване и резервни части за селскостопански и промишлени предприятия и всякакви други стоки и вещи/след издаване на съответните лицензи/. продажба на стоки от собствено производство, търговски, превозни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, маркетинг, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, издателство, печат и разпространение на печатни произведения, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически сделки и услуги, предоставяне на услуги в туристическата област /след издаване на съответните лицензи/, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1