Агроелит - Митов - Божидар Митов ЕТ - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Предмет на дейност: Производство на стоки с цел продажба, вътрешно търговска и външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки, без тези забранени със закон, превозна спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, покупка на ценни книги с цел продажба; транспортна, туристическа, хотелиерска, ресторантъорска, информационна, програмна, импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи; издателска и печатарска дейност; строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, оказване на всички видове услуги в селското стопанство.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1