Агротида ООД - Исперих
Област: Разград
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство и търговия с хранителни и промишлени стоки в страната и в чужбина, всякаква търговска дейност - ресторантьорство, хотелиерство, оказионна, комисионна търговия, продажба на всякакви алкохолни и безалкохолни напитки, захарни и тестени изделия, разносна търговия, търговия с лекарства, медицинска апаратура, химически продукти, изкупуване и търговия с вторични суровини, застрахователна и рекламна дейност, изкупуване, отглеждане и търговия с животни, производство на животинска и селскостопанска продукция, селскостопанска техника и услуги на населението с такава техника, транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина с всички видове МПС за развитието на туризма и транспортните услуги, строителство и строително-монтажна дейност, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, посредническа дейност и търговия с фирми в страната и в чужбина, внос и износ на стоки, касаещи предмета на дейност на фирмата, и всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1