Анис М08 ООД - Кърджали
Област: Кърджали
Дейност: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство покупка на ценни книги с цел продажба търговско представителство и посредничество спедиционна и превозна лизингова дейност валутни сделки складови сделки сделки с интелектуална собственост хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба дърводобив и лесокултурни мероприятия, производство и преработка на селскостопански култури, както и извършване на всякакви други дейности и услуги незабранени от закона и други подзаконови нормативни актове.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1