Авитон строй ЕООД - Симеоновград
Област: Хасково
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Производство и покупка всички видове стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. продажба на стоки от собствено производство. търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки и сделки с интелектулна собственост, туристическа, рекламна, ресторантьорска, таксиметрова и програмна дейност, хотелиерство (извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ), козметични, фризъорски, компютърни и интернет услуги, покупка, стоеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, лизинг, външнотърговска дейност по целия предмет на дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1