17 Сиракови ЕАД - Кърджали
Област: Кърджали
Дейност: Хотели
Предмет на дейност:  Вътрешна и външна търговия, транспортна, хотелиерска и ресторантъорска дейност, проектиране, строителство и търговия със строителни материали, производство и търговия със стоки, посредничество, комисионерство, представителство и агентство на чужди фирми, туристическа, рекламна, информационна, оказионна, маркетингова и сервизна дейност у нас и в чужбина в областта на изделията за бита, строителството, хранително – вкусовата промишленост, фармацевтичната промишленост, вътрешната и външна търговия и туризма, опазване на природната среда, външна и вътрешна търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, консервиране, производство и търговия с продукция от хранително – вкусовата промишленост, таксиметрови и товарни превози на пътници и багажи в страната и чужбина, откриване на магазинна мрежа и ателиета за продажба на стоки, вътрешно и външнотърговска дейност с продукция на машиностроителна и автомобилната промишленост, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и разпространение на филми, видео и звукозаписи, аудио касети и всякаква битова техника, импресарска дейност, изложби, шоу-концерти, ревюта, издателска и печетарска и разпространителна дейност, научни списания и вестници, борсова дейност и валутни сделки, бартерни сделки и реекспорт на всички видове стоки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, заготовка, преработка и търговия с вторични суровини у нас и в чужбина, бутилиране и търговия на минерална вода у нас и в чужбина, медицинско обслужване в държавни частни здравни заведения с медицинско оборудване, балнео и курортно лечение, профилактика, диагностика и откриване на здравни заведения с организирана лечебна дейност, внос и износ и търговия с медицинско оборудване и лекарствени средства, санаториално – курортна дейност, закупуване и експлоатация на спортни зали, обекти за отдих и туризъм, спортни съоръжения и принадлежности, както и организиране и провеждане на спортни турнири и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1