Алфалифт ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
Предмет на дейност: Проектиране, производство, монтаж и сервиз на асансьори, асансьорни управления, командна и сигнална апаратура за асансьори, покупко-продажба на вещи, вкл. вътрешна и външна търговия, производство на стоки и услуги, вкл. за износ, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна дейност, складова и лицензионна дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност и други незабранени със закон дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1