Ардас 2004 ООД - Хлябово
Област: Хасково
Дейност: Производство на метли и четки
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска продукция в страната или чужбина; търговска дейност; производство на метлен клас, метли за битови нужди и търговия с тяx в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, автосервизни и други услуги; извършване на всички видове смр /строително-монтажни работи/, проучвателна, проектантска и инженерингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем на недвижими имоти, лизинг, както и всички дейности разрешени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1