Агростарт ЕООД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Продукти и услуги:
лиценз за търговия с продукти за растителна
защита, посевен и посадъчен материал
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с торове и препарати за растителна защита;производство на торове, сортови семена и посадъчен материал, пакетиране на същите и търговия с тяx; производство на стоки с цел продажба; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на стоки; международен транспорт; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки, както и всяка друга дейност незабранена от закона или за която не се изисква специален разрешителен режим.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1