Авто Вип ООД - Димитровград
Област: Хасково
Дейност: Търговия на едро с машини и оборудване за добива, строителството и части за тях
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция от всякакъв произход. автотранспортни сделки с граждани и фирми с леки и товарни автомобили със собсвени и наети мпс в страната и чужбина. търговия с нови и употребявани авточасти. ремонт и монтаж на двигатели на автомобили, битова техника и електроника. представителство и посредничество на чуждестранни и български физически и юридически лица и консултации. разкриване на магазини и складове, ресторантъорство и хотелиерство извън чл.2, т.3 от тз, маркетинг.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1