АВС Груп ойл ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Търговия с петрол и петролни продкти, проектиране, строителство и експлоатацияна бензиностанции, газостанции, автомивки и автосервизи, ремонтна дейност на всчки видове мпс, търговия на едро и дребно, внос и износ, търговско представителство и посредничество, туризъм и транспорт в страната и чужбина, издателска и рекламна дейност, сдружение с наши и чужди фирми, транспортна дейност, спедиционна, дейност, строителство, предприемачество, ресторантъорство, складова дейност.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1