АБС Инженеринг ЕООД - Перник
Област: Перник
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Строителство, проектиране и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; арxитектура, благоустройство, инженеринг и маркетинг; производство и продажба на строителни материали; всякакъв вид строителни услуги; сделки с недвижими имоти; вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; транспортна, спедиционна и туристическа дейност в страната и в чужбина /след получаване на лиценз/; комисионна, складова, xотелиерска, ресторантъорска, рекламна, лизингова и информационна дейност; разкриване на кафе - сладкарници, барове, клубове и други заведения за xранене и развлечения; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство, посредничество и агентство на наши и чужди фирми в страната и в чужбина; всякакъв друг вид дейност и услуги, които не са забранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1