Алпла Чернокожев ЕООД - Враца
Област: Враца
Дейност: Монтаж на дограма, търговско, кухненско и друго обзавеждане
Предмет на дейност: Проектански и строителни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейности, търговско представителство и посредничество, превозна, xотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности и предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външно - търговска дейност, маркетинг и бартерни сделки, както и всички дейности, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1